top of page

Solceller till villor och fritidshus

Samtliga material i våra solceller är valda med tanke på livslängd och energiavkastning. Material är valda utefter hållbarhet och miljönytta och naturligtvis försöker vi handla så lokalt det går utan att tumma på kvalité. Effektiva frakter och smart packetering är ytterligare saker som ökar nyttan. Vi försöker i den mån det går inhandla material närproducerat för att minimera miljöpåverkan. 

Vad gör vår solcellspanel unik?

(Förutom att den är svensktillverkad!)

Ett glas med lågt järn-innehåll och därmed mycket hög ljustransmission. Glaset är sedan antireflexbehandlat med en unik etsningsmetod. Metoden säkerställer hög energiavkastning under alla ljusförhållanden och under hela modulens livsländ.

EVA är ett material som binder ihop laminatet, viktigt att materialet är UV stabilt, har hög vidhäftning och hög ljustransmission. Vårt material har alla dessa kvalitéer. Vi har använt detta material i 13 år (mer än 2 miljoner solpaneler). Fram till idag har vi ingen reklamation som kan härledas till EVA. Ett vanligt förekommande problem med solpaneler är instabila EVA material och/eller lamineringsprocesser. Moduler gulnar efter tid och effekten minskar därmed. Dålig vidhäfftning kan också bidra till släpp och skapa luftfickor i laminatet som det senare kan bildas kondens i. Vilket naturligtvis kommer förstöra solcellspanelen på sikt.

Det är viktigt när man väljer elektrisk förbindningsmaterial att man tar hänsyn till solcellens egenskaper och att panelen under många årtionden utsätts för stora temperaturvariationer. Vi har därför valt extra mjuk koppar, helt anpassad till solpaneler. Dessutom löder vi ihop cellerna med en teknik som gör att cellerna utsätts för minimalt med stress. Vi har i tester med annat ”hårdare” koppar sett att både celler spricker och förbindningen mellan celler går av. Vi lägger dessutom ett veck på ribbon mellan solcellerna för att förhimdra att materialet sträcks i temperaturskillnader och då skapar en hotspott. (hotspott blir det om ribbon sträckts och smalnat av så strömmen i panelen får svårt att passera vilket skapar värme på stället som tillslut skapar brand eller trasig ribbon)

Vårt val av kopplingsbox beror på flera saker. Dels är den helt anpassad till en automatiserad process, där den appliceras och löds av robotar. För det andra är dioderna inuti boxen av yppersta klass (Dioderna är viktiga för panelens livslängd när enskilda celler skuggas, så att inte värme byggs upp på en specifik fläck). För det tredje är samtliga anslutningar gjorda genom svets eller lödning. Fjärde orsaken är att dioderna är ytmonterade för bästa kylning. Kopplingsboxar har historiskt varit inblandade i stora kvalitétsbekymmer i branschen. Bristande kontakt, tätning, statiskt skydd, kablage, dioder, etc. Detta har i värsta fall orsakat brand.

Man kan tycka det är en enkel komponent, men vi har anpassat ramen för nordiska förhållanden. Detta genom att hindra vattenansamling (kondens) i ramen vilket leder till frostsprängning. Detta genom optimerade ovala dräneringshål, solida hörnsstoser inuti ram samt ett urtag för vattenavrinning i alla 4 hörn. Konstruktionen av vår ram håller upp till 8000 Pascal (Detta kan likställas med ca 8m snö). Givetvis kan man få ramen i olika färger beroende på vart den skall sitta. Frostsprängning är ett problem en tillverkare i varmare länder inte så ofta har tagit hänsyn till, vilket kan ses på installationer i kalla klimat.

Vi belastar ingen panel under packning och transport, varje enskild panel vilar på en konstruktion av hörnstoser i plast. Vi har mellan varje panel en plastbit som inte bara håller panelerna helt stilla och plana under transport, utan även leder bort statisk elektricitet. Vi har rejäla pallar som vi kan lasta upp till 40 paneler på varje pall. Detta gör att vi kan frakta 40st paneler på en så liten yta som 1.7kvm vilket borgar för minimal miljöpåverkan vid frakt.

Kontakt konsument

Kontakt konsument

tel: 010-1466590

bottom of page