top of page

Solceller till företag

Alla komponenter som utgör vår solcellsanläggning och våra svenska solceller håller mycket hög klass och tillhör det absoluta övre skiktet kvalitetsmässigt. Vi är medvetna om att det går bygga med billigare komponenter och sämre material men eftersom en solcellsanläggning ska producera utan bekymmer år efter år så har vi försökt att hitta leverantörer med samma filosofi som vi själva har. 

Vi är väldigt selektiva!

Vi har t.ex. under vår utvärderingsperiod testat ett antal styrskåp och växelriktare, i många fall från Asien men också från europeiska länder. Samtliga av dessa har i någon mån valts bort pga. den allmänna kvalitetén helt enkelt varit för dålig eller priset har varit oförmånligt. Det är också viktigt att en växelriktare levererar en exakt ström utan spikar för att vara godkända av våra svenska och utländska nätägare, något som vissa växelriktare helt misslyckades med.

Vi har god personlig kontakt med alla våra underleverantörer och besöker deras fabriker regelbundet, något vi tror är viktigt när man bygger en så komplicerad produkt som en produktionsanläggning för el.

bottom of page