REFERENSOBJEKT

OBJEKT 1

Liten gård som gör av med ca. 32000 kWh/år
Vi monterade 18780 kWh (51 paneler) på en ekonomibyggnad och hjälper på så sätt fastighetsägaren att spara in över 51000kr/år

OBJEKT 2

Villa med en årsförbrukning på ca. 16000 kWh
Kunden valde att montera 20 st paneler som ger 7400 kWh/år.
Kundens årskostnad för elen sjönk från 33000kr/år till 13500kr/år med en investering på under 160.000kr

OBJEKT 3

28 paneler som tillsammans ger ca. 10000 kWh/år besparingen för denna kund blev över 26.000kr/år och investeringskostnaden hamnade på 210.000kr

OBJEKT 4

Även denna kund investerade i 28st paneler till en kostnad av knappt 220.000kr.
Årsförbrukningen låg på låga 8000 kWh/år eftersom kunden är ansluten till fjärrvärmenätet. Då effekten på panelerna uppgår till ca. 10000 kWh innebär det att kunden, istället för att betala för elen, får tillbaka ungefär 4.500kr/år