Vad är Solenergi?

Den energi som kommer ifrån solens ljus kallar vi för solenergi. Tack vare solenergin existerar allt liv på jorden och utan den skulle jorden vara en kall planet

På det avstånd jorden befinner sig från solen är effekten i genomsnitt under ett år 1350 W/m². Eftersom endast halva jorden är belyst och områden närmare polerna belyses med en flackare vinkel är dock den genomsnittliga energin max 342 W/m².

Mycket av den strålning som träffar jordens atmosfär reflekteras direkt av atmosfären och moln, eller strålar tillbaka. 49 % eller 168 W/m² av solenergin absorberas vid jordytan, för att senare stråla ut som svartkroppsstrålning. Detta värde varierar stort beroende på latitud och klimat.

Solenergin är ursprunget till den energi som utvinns ur såväl fossila som biobränslen, vattenkraften, vindkraften och till viss del geotermisk energi.

Solenergin står därmed för den största delen av såväl el- som värmeproduktion på jorden. Till undantagen hör till exempel kärnkraft och tidvattenkraft.

Suntex Vadstena AB  |  Motalagatan 18  |  592 32 Vadstena  |  E-post: » info@suntexab.se

Andreas: 076-236 75 97   |   Fredrik: 070-521 09 77

© Suntex Vadstena AB   |  » Om cookies  |  » Sitemap