Vad kostar en solpark?

Ja naturligtvis finns det en del aspekter som avgör prislappen på en solpark. Först och främst är det storleken, sen har markförhållanden och avlämningspunkt en betydelse. Man kan säga att om markförhållandena är normala så pålar går att driva med pålkran och om kunden står för att ha en avlämningspunkt som är i närheten av parken så kostar 1MW ca 12 500 000 sek. Naturligtvis är det en siffra taget lite ur luften men det brukar hamna ungefär där. Då ingår naturligtvis projektering, material, montage och inkoppling. 

Hur ekonomin ser ut i en park beror naturligtvis på förutsättningarna hos kunden och hur man tänkt att utnyttja energin i parken. Prislappen kan reduceras genom att kunden hjälper till att projekterar samt att man ordnar med transformator och avlämningspunkt själv och till och med har personal som kan sköta en del av monteringen. Windon är ett flexibelt företag som vill att relationen med kunden ska vara till allas fördel. Vi är alltid öppna för förslag.

Man kan ju tycka det är slöseri med mark att sätta upp solceller. Ja det tar lite platts i anspråk och det går åt ca 10 000kvm (1Ht) för att installera 1/4 MW solceller i Sverige. Lösningen på detta är ganska enkel. Alla kommuner har deponiområden som inte går att bygga eller bruka något på och dom passar ju utmärkt till att producera förnyelsebar energi på. Gamla soptippar som lagts igen, industritomter som inte används, gamla flygplatser, sumpmarker, områden med stora sluttningar där jordbruk inte fungerar, stora industritak, nerlagda sågverk, dumpplatser för gruvavfall och gjuteriavfall eller som bullerplank utefter vägar. Ja listan kan nog göras ganska lång.

Suntex Vadstena AB  |  Motalagatan 18  |  592 32 Vadstena  |  E-post: » info@suntexab.se

Andreas: 076-236 75 97   |   Fredrik: 070-521 09 77

© Suntex Vadstena AB   |  » Om cookies  |  » Sitemap