Windons unika modulglas

Windons modulglas har en patenterad behandling. Behandlingen utförs med en teknik där man etsar bort material på ytan för att få en solabsorberande effekt samtidigt som glaset får en struktur på nanonivå. Erhållen struktur på glasets yta medför högre absorbering av udda vinklar från solinstrålning samt bidrar till en självrengörande effekt

Nördfakta

Windons modul är i första hand producerad för att hålla bra i våra nordiska väder. Vi har lagt energi på de viktiga materialen för att bibehålla en produkt som håller väldigt länge i nordiskt väder. Vi har en ram som är både anodiserad och pulverlackad och vi har homogena maskinpressade aluminiumhörn i ramprofilen för att klara problemen från kondens och frostsprängning. Vi har också en kopplingsbox med 100% svetsade anslutningar och har ett membran för att hålla kondens borta. Detta är ett antal val vi gjort för att hålla en säker och hållbar produkt. Vi har utöver kvalité tänkt på att få en bra energiproduktion och har då valt ett dyrare etsat glas för att öka vår årsproduktion med 12-18% samtidigt som vi får ett helt självrengörande glas. Smutshalten når bara ca 2% på vårt glas mot ca 25% på ett vanligt ”coatat” AR-glas. Detta sammantaget är vad som gör vår produkt helt unik.

En stor utmaning har varit att få ett glas som dels har en större tolerans för att släppa igenom ljus och då framförallt i låga vinklar och samtidigt bibehålla den låga friktionen för att få en produkt som bibehåller sitt ljusgenomsläpp utan att mekaniskt behöva tvätta produkten.

Windons etsade glas har en ”Solling” på 1,8% och ett vanligt coatat glas ligger på ca 20-25% över 3 år. ( Solling= förlust på grund av smuts och avlagringar). Vi har fokuserat på att ta fram en unik produkt för svenska förhållanden och som alla vet har vi stora delar av året en låg vinkel på solinstrålningen och då ställs krav på en väl ljusabsorberande behandling som fungerar optimalt i låga förhållanden

Vi använder oss av en speciell kemisk process som förändrar glasets ytmorfologi vilket ger mindre reflektioner i jämförelse med andra för närvarande kända lösningar inom PV-området. Ingen förutom Windon har uppnått en så liten och jämn ytporositet vilket skiljer oss markant från andra producenter av antireflex glas. Huvudegenskaperna hos Windons Aero glas är förmågan att diffundera ljuset på ett kontrollerat sätt, vilket ger en jämn diffus struktur av glaset. Denna struktur minskar antalet reflektioner som kan uppstå på en PV-yta och medför att oönskade och störande reflexer inte förekommer vilket gör att vårt glas kan användas på ställen där låg ljusreflektion ställs som krav.

 

  • Etsad yta ger en motståndskraft mot naturliga syror såsom ammoniak och andra föroreningar i luften.
  • Ytan kan inte delaminera eller flagna då den är en del av glaset istället för en polyuritan coating eller liknande.
  • Ytan har en obegränsad livslängd och påverkas inte av mekaniskt slitage såsom en coatad yta gör.
  • Ytan absorberar instrålning 6-8% effektivare än en AR-coat vilket ger fler kWt i produktion.
  • Ytan har en struktur som storleksmässigt är på nanonivå vilket gör att smuts och damm inte får fäste, ytan är i stort set friktionsfri för små partiklar.
  • Eftersom ytan inte består av flera typer av material så blir den inte statisk i vind och väder.
  • Materialet har inget isolerande ”täcke” vilket gör att det transporterar bort värmen effektivare.